Labiausiai mus įkvėpianti mūza - GAMTA

Labiausiai mus įkvėpianti mūza - GAMTA

Pats gražiausias tikrumo pavyzdys - GAMTA! Kaip joje viskas vyksta natūraliai ir netobulai tobulai. Bet tame ir yra pats grožis. Kreivai, banguotai, švelniai ar duriančiai, bet viskas joje tiesiog “in a natural habitat”. Kad ir kaip ten viskas įsiaudrintų, kad ir kokie procesai joje vyktų, rezultate visi tie procesai nuveda į harmoningą pusiausvyrą. Ir tą pusiausvyrą galime matyti visur.

Pavyzdžiui pažvelgus į tai, kaip keičiasi sezonai: pavasaris, vasara, ruduo, žiema. Šaltis keičia šilumą, šiluma šaltį. Po audrų visad laukia tyla. O po nakties nauja šviesi diena. Po lietaus pražysta gėlės gražiausiomis spalvomis ir viskas šviežiai sužaliuoja. Tiesiog viskas natūraliai vyksta. Natūralūs apsivalymo ir vėl nauji augimo procesai.

Joj tiesiog viskas gryna, tyra, tikra. Taip, kaip yra, ir taip yra gerai. Tame ir žavingumas.

Turbūt, todėl Tikrautuvėlėje labiausiai ir remiamės į gamtą, daugiausia įkvėpimo joje gaudom. O po to įgautą įkvėpimą perkeliam į Tikrautuvėlės tekstus, drabužių užrašus. Kur kiekviena mintis susiveda į tą patį - TIKRUMĄ.

Tas tikrumas, gamtos tyrumas mus ir paskatina rinktis organiškos medvilnės drabužius bei kuo natūralesnes prekes “Jaukiems ritualams”. Kad tas natūralumas, tikrumas nuolatos tekėtų į mus ir iš mūsų.🧡🌊☀️

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.